✅ วันศุกร์ ที่​ 7 กรกฎาคม 2566​ เวลา​ 13.30​ น. ณ ห้องประชุมลุ่มน้ำบัง โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา 📌 เทศบาลตำบลพระซองโดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ได้มอบหมายให้ นายพีรพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง พร้อมด้วยนายอิทธิพล บุญบุตร ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการดูแลผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ตามโครงการ Buddyต่างวัย GEN 3 ซึ่งดำเนินการเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมายสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี⛔ #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Jul 17
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)