สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการพัฒนาสายพันธุ์แพะแบล็กแบงกอล ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
Sep 15, 2016–Sep 19, 2016
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
chaiyawan wattanachant
Album is empty
Add photos
Show previous comments