กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เเผนกเข้มข้น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบของลูกเสือ ฝึกความอดทนและสร้างวินัยให้แก่นักเรียน รู้จักช่วยเหลือตนเองและทำงานร่วมกับผู้อื่นและเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของกิจกรรมลูกเสือ โดยมีการสอบวิชาเครื่องหมายพิเศษของลูกเสือ-เนตรนารี จากการเข้าค่ายครั้งนี้ด้วย วันที่ 6 ธันวาคม 2562
Dec 9, 2019
 · 
Shared
lasalle school (Owner)