משלחת סטודנטיות מהחוג ללמידה, הוראה והדרכה במחקר במחנה ריכוז לנשים בגרמניה 01.12.2018
Nov 11–Dec 16, 2018
Faculty of Education Webmaster/site (Owner)
Prof. Arie Kizel