พิธีบูชาขอบพระคุณวันพุธรับเถ้า (เทศกาลมหาพรต) เป็นวันถือศีลอดอาหารเพื่อสันติภาพ "จงกลับใจ และเชื่อพระวรสารเถิด" วันพุธที่ 2 มี.ค. 2565 ณ วัดน้อย น.ยวง เดอลาซาล
Mar 2–3
lasalle school (Owner)
มะลิ นิมิตคีรีมาศ
Kanyanat Ditpagwan
กมลทิพย์ แก้ววิเชียร
chalongrat chaisomboon
Kanommhar tony