חיים דיגיטלים 2030 (29.11.19)
Faculty of Engineering Tel-Aviv (Owner)
Anat Maimon
Mark Last