💯♥️ วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลพระซอง โดยการนำของนางมารศรี ไชยต้นเทือก นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง มอบหมายให้นายพีระพร วรวัฒนธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง นายอิทธิพล​ บุญบุตร​ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม​ และนายธนากร​ วงค์หนายโกด​ นักพัฒนาชุมชน 📌ลงพื้นที่ประชุมหารือ​ และสำรวจพื้นที่​ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน​หมู่ที่​ 6​ และผู้นำชุมชน เพื่อดำเนินงานตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ​ รายนายอุบล​ นักบุญ​ บ้านเลขที่​ 51 ม.6​ และนางคำผง​ พ่อลีละ​ บ้านเลขที่​ 101​ ม.6​ 📍และสำรวจบ้านคนพิการ​ ม.7​ พร้อมมอบบัตรประจำตัวคนพิการ​ ม.11​ #งานประชาสัมพันธ์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
Jun 29
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)