2017-Hình ảnh Thánh Lễ Tuyên Khấn Lần Đầu ngày 21/7/2017
Jul 7–22, 2017
Hội dòng Đa Minh Rosa Lima (Owner)
Minh Tran
hang thuy nguyen
Huynh Đoàn (Đa Minh)
Nhau Ka
Tú Nguyễn Minh
Maria Hạnh Rosa
oanh nguyen
mariahonghanhxp@gmail.com
Marie martino