Prayer A Thon – Đi Bộ, Cầu Nguyện & Lãnh Ơn Toàn Xá – Ngày 16 Tháng 2 Năm 2020
Feb 16
vncatholicla CôngGiáo (Owner)
Thang Tran
Ann Tran
Sister Mary
Katherine Rubella
John Nguyen
Karen Duong
Trish Thu Duong