UEL brand toolkit
Aug 19, 2017 – Aug 20, 2019
Phòng Truyền thông UEL (Owner)
Linh Ngô Nhật
Minh Đức Nguyễn
Dương Thị Tuyết Mai Phòng Bảo đảm chất lượng
My Ngọc
Huỳnh Minh Tâm
Ngân Nguyễn
Ân Nguyễn
Thy Minh