นายวิชัย ปุรัน ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมคณะผู้บริหารและคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการกีรติ มูลเมืองย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา วันที่ 14 กันยายน 2564
Sep 13
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Jaruwan J
ปรีชา ชูสกุล