ท่านผู้อำนวยการ ดร.ศุกร์ใจ เจริญสุข พร้อมด้วย ดร.บุญเตือน วัฒนกุล และดร.เพ็ญพรรณ พิทักษ์สงคราม เข้าร่วมพิธีอาเศียรวาทสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมแคแสด ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
Oct 19, 2020
 · 
Shared
BNC ChonBuri (Owner)