ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 (ภาคเช้า)
Oct 12, 2018
งานประชาสัมพันธ์ สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองบัวลําภู (Owner)
Pshop Pss1
ลำพัน ศรีจันทะ