2017-09-02 REFLEKSI KARYA DPP dan BGKP
Sep 2–3, 2017
Santa Maria Tak Bercela Paroki (Owner)
Johanes Arianto
Yulie Ikayanti Gani