นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นตัวแทนมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้กับนักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม ตัวแทนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ASEAN QUIZ ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จัดโดย ศูนย์อาเซียนศึกษา สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ผลการแข่งขันทีม ม.ปลาย จำนวน 1 ทีม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท และเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 68 ในระดับเขตพื้นที่และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Dec 17, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Wang 2016
n_np n_np
ประวัฒิพงษ์ สุขมื้อ