Brandeskiklub 1961-65
Delte
maja Krogh-Rosenberg (ejer)