งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ วันที่ 13 ก.ค 2565 เพจกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Jul 12–13
นายวิศวะ ประสานวงศ์ (Owner)
รัชนีกร โสภาพรม
รอยพิมพ์ สัณฑมาศ
อุทัยวรรณ โสภาพิศ
จ๋า เหรอจ๊ะ
Eampon Thani
นางศิริกานต์ ศรีไหม
107Rachen Chaihom
25.อภัสศร นาคํามูล