งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2565 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ วันที่ 13 ก.ค 2565 เพจกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Jul 12 – 13, 2022
นายวิศวะ ประสานวงศ์ (Owner)
รัชนีกร โสภาพรม
รอยพิมพ์ สัณฑมาศ
อุทัยวรรณ โสภาพิศ
จ๋า เหรอจ๊ะ
Eampon Thani
นางศิริกานต์ ศรีไหม
107Rachen Chaihom
อภัสศร นาคํามูล