โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ ร่วมกับโรงพยาบาลพระปกเก้า เเละเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการร่วมบริจาคโลหิต ณ หอประชุม เอก วรรณทอง อนุสรณ์
Aug 13, 2019
ครูอโนชา สินธุนาคิน (Owner)
Arriya Pitakkoson