Bàn thờ Gia Tiên
Apr 1, 2010–May 4, 2021
Long 1 Minh (Owner)
Gốm Sứ TPHCM
Nhàn Trịnh Viết