25 พฤศจิกายน 2564 พิธีรับมอบหนังสือสารานุกรมไทย
Dec 31, 1999–Nov 25, 2021
สพป บุรีรัมย์ 1 (Owner)
สุวรี เจริญรัมย์
ไพฑูรย์ กลมกูล
นิลาวัลย์ กะสินรัมย์