Mission Sunday 2017
Nov 11–14, 2017
Holy Family Church Bangalore (Owner)
Francis Xavier
Anthuraj S
Sofia C A
Sampurna Mary
priyakutty shruthipriya
Arun Bobby
Rubin Kumar
Anil Antony
Amarnath Roy