Giáo xứ Vĩnh An tổ chức Lễ Các Đẳng Linh Hồn ngày 02/11/2020 tại nghĩa trang.
Nov 1–2, 2020
Ban Tr Thông (Owner)
An Trần