กิจกรรมจิตอาสา ม.1 ร่วมกับองค์การสะพานปลา วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ บริเวณสะพานปลากรุงเทพ ซอยเจริญกรุง 58 และวัดสุทธิวราราม
Jun 29–Jul 9
sosof suthi (Owner)
ฐณะวัฒน์ เหลือทรัพย์
ปกรณ์ ภูนุพา
Vorawan Khemthong
Moonoi Omsin
Ladda Halotod
SIVAGORN OAKNA
Panida Thongsri
บุญศรี ปรางมาตร