2021.05.30
May 30
Bethesda Christian Church (Owner)
Vera Kravtsov
Leonid Martysevich
Vasiliy Pitsul
Luda Fedosov