Thăm Cha Giáo Tađêô Phan Đình Tạc
Aug 24–25, 2017
Hoang Linh (Owner)
Van Tranhuy
Dau Trung Su
Nguyễn Đức Thắng
sadec_nam@yahoo.com