29 พ.ค. 63 คุณครูช่วยกันย้อมผ้าไว้ตกแต่งห้องเรียน...เตรียมต้อนรับนักเรียนสู่รั้ว ฉช.ป
May 28, 2020
โรงเรียนฉะเชิงเทรา ปัญญานุกูล (Owner)
ANOMA EAMKONG