Khetri Virasat Diwas 2014
Dec 11–12, 2014
Ramakrishna Mission Khetri Rajasthan (Owner)
Activities by Swami Vivekananda Ashram Hisar
ROOP SINGH SAINI
Neha Choudhary