Beta zima 2017
Dec 31, 2003–Feb 4, 2017
Korešpondenčný Matematický Seminár (Owner)
Štefánia Glevitzká
Veronika Pozsonyiová
Michaela Repášová