Kỳ 58 - Tools (Một Số Dụng Cụ, Đồ Nghề)
Apr 25–May 1, 2019
Anh ngữ Thiên Ân (Owner)
Tuấn Cao
Hong Hanh Nguyen