Một số hình ảnh trong Thánh Lễ Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III Melbourne 2018
May 4, 2018
Hoan Thien (Owner)
Hien Pham