Thánh lễ tạ ơn tất niên của Hai Giáo hạt Cam Ranh Cam Lâm tại Giáo xứ Hòa Nghĩa.
Jan 28, 2019
Nha Trang (Owner)
Trường TH Cam Linh 2 Cam Ranh
Duc Hanh Duong