วันที่ 5 ก.พ. 63 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคคลกร ประชาชน และผู้ปกครองเข้ารับการฟังการบรรยาย เรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับการศึกษาไทย" โดย วิทยากรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 4/62 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" ณ หอประชุมอุบลชาติ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Feb 5, 2020
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
ภูมิภัทร จันทร์เพ็ญ OFFICIAL
ธีรยุทธ จันทร์เพ็ญ
กัลยา ศรีสุราช