יח באלול תשע"ט 2019
Sep 20, 2019
Kibbutz Ein Harod (Owner)
חנה לויטה
נירית פרג
אסתר עוז
Rech Les