7 ต.ค.2564 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท วังน้อยการช่าง จำกัด กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Oct 7
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (Owner)
Peingfun Pantuhong