นักเรียนที่มาเรียนในรูปแบบ On site ทุกคนตรวจ ATK โดยหน่วยตรวจวิเคราะห์คัดกรองเชื้อโควิดเคลื่อนที่เส้นด้าย
Nov 7, 2021
Sontaya Kamsumalee (Owner)
JanAtom Ja
τiτΑη ÞäɽÍñ
สลิลทิพย์ พันธุ์ทอง
Pratchayanee L
Puja
Arnon Pattanothai (BKK)