นักเรียนที่มาเรียนในรูปแบบ On site ทุกคนตรวจ ATK โดยหน่วยตรวจวิเคราะห์คัดกรองเชื้อโควิดเคลื่อนที่เส้นด้าย
Nov 7
Sontaya Kamsumalee (Owner)
JanAtom Ja
τιταη ραrιη
สลิลทิพย์ พันธุ์ทอง
Pratchayanee L
Arnon Pattanothai (BKK)