นายบัวแวว โคตรนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมนำคณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ในวันศุกร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดเลย
Jul 28, 2017
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
01 คีตรักษ์ พักกระโทก
HitGamerTV