typo vịt lộn, vịt dữa, cút lộn
Aug 20, 2015–Mar 21, 2017
Hài Hước Hải (Owner)
Hoài Bảo Nguyễn
Anh Le
Duc Hoang dinh
Gia Tran
Thiên Thiên
Huu Phuoc Lo
Vy Tran
LWaldo (Kaito)