โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ก้าวแรกการเป็นพนักงาน มศว ครั้งที่ 4 ในวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องบรรยายบัวศรี อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว
Mar 22
 · 
Shared
Danai Khongyoo (Owner)