isabel delgado llompart (Owner)
Toni Moranta Coll
Margalida Moranta Gelabert