💯♥️🔥 วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30น. เทศบาลตำบลพระซอง นำโดย พันจ่าโทปรีดา ลาแสง รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลพระซอง จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลพระซอง ร่วมกับ กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สถานีตำรวจภูธรพระซอง โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ โรงเรียนบ่ดอกซ้อนท่าวัด โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา โรงเรียนพระซองสามัคคีวิทยา เทศบาลตำบลพระซองขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
May 21
 · 
Shared
เทศบาล ตําบลพระซอง (Owner)