2006 PHHS Scimitar
Nov 6, 2013
Pendleton Library (Owner)
Tori Melton