การนำเสนอผลการดำเนินงานและความก้าวหน้า โดยสถานศึกษาสังกัดกลุ่มโรงเรียนที่ 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
Feb 11, 2020–Apr 22, 2022
งานเทคโนโลยีการศึกษา สามเสนวิทยาลัย (Owner)
Somsak Pahamak
Thepparith Yodsai
ดารารัศมิ์ ศรีวิลัย
นิพนธ์ ศรีเอี่ยม
watchi56 library
Thanjira Chotipongkul
อลิตา ดาด้วง
สุพจน์ จันตราชู