February 7, 2016

February 7, 2016
Cảnh Đón Giao Thừa Tại Chùa Từ Liên Tết Bính Thân