งานศิลป(10ตค62) จุด7 รร.สตรี + รร.ชาย
Oct 10, 2019
สพม.ชย. จ.ชัยภูมิ (Owner)
ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์