พิธีถวายพวงมาลา ร.9 13 ตุลาคม 2565
Oct 13
นายจักรกฤษ คุนมี (Owner)
เพลินตา แดงอาจ
นายศักดิ์สิทธิ์ กุชโร
สุรศักดิ์ แสวงแก้ว
ครูมุก ตะลุยกิน
จุฬาลักษณ์ เศิกศิริ
Jr Com
ชัยณรงค์ แดงท่าขาม
วชิรพงษ์ บัวคำ