Mừng Kim Khánh 50 năm Linh Mục Gioan Kim Khẩu Tri Công Vị
Dec 1, 2016
Báo Công Giáo
Minhy Trinh
Album is empty
Add photos
Show previous comments