Swami Ramakrishnananda Jayanthi Celebration 2020
Jul 17–18
Sri Ramakrishna Math Chennai (ramakrishnamath) (Owner)
Nandakumar R
Sudharsanam Natarajan