มทส. มอบปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่อธิการบดี Shibaura Institute of Technology (SIT), 13 ธันวาคม 2561
Dec 13, 2018
 · 
Shared
Kornnika Maiya (Owner)