2019.10.18 - Tiền Đại Hội (hình từ Chu Khắc Bình)
Oct 18–19, 2019
Kinh Thuong (Owner)
Bach Truong