Lễ Mãn Khóa 18 tháng 07 năm 1970
Feb 23, 2009–Jan 10, 2018
ĐệNhịHổCáp K20 SQHQ/NT (Owner)
daisy nguyen